HOME


ssst, het kan niet meer zo luid, maar is hopelijk wel verneembaar in je paleis van lucht: wil je, als het je schikt, als het je siddert tussen je schouderbladen, als je onze verbrokkelde nagels langs je rug voelt krabben, als je het gevoel hebt dat je je ogen moet opslaan ook al zie je dan van deze schroothoop en als je denkt sterk genoeg te zijn om heen te stappen over onze achterbakse schreeuwerigheid, wil je dan, al was het maar vanwege de nadering die al schrijvende tussen ons is ontstaan, een keertje volhouden en niet wegkijken, je niet verstoppen achter je afwezigheid, maar in plaats daarvan je klaar maken, je landingsgestel uitdoen, je onmacht met ons delen en komen
        
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
 
 
 
naar de begeertigen aan wie je al die tijd ongestraft je goedgunstigheid onthouden hebt: oké, je verborg je in het stroeve voorbij knarsen van de liefde, en oké, wij zagen je bedeesde vrouwelijkheid niet en sloegen de gift af van je eerbaarheid, maar zie ons lot, zie hoe wij ons te voegen hebben in wat voor ons besloten is en hou op met je getreiter: kom tevoorschijn uit de ijlte waarin je geweken ligt en daal af uit dat tere transparante weefsel dat dunner is dan Chinese zijde, onzichtbaarder dan licht, maar waarin wij je gestalte vermoeden omdat het zo potsierlijk zinloos probeert te zijn, hemel van vergeefsheid, kriebeling buiten ons geweten, ritseling langs niets