HOME
                                                

© Rodante van der WaalHenk van der Waal

Geboren op 3 januari 1960 te Hilversum

1964-1972        De Bavinckschool in Hilversum
1972-1979        Comenius College te Hilversum
1979                   Diploma Atheneum-B, Comenius College te Hilversum
1979-1981        Geneeskunde aan de VU te Amsterdam, C-2 examen.
1981-1988        Studie Wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam
1986                   Bijvak Grieks aan de Universiteit van Amsterdam
1988                   Cum laude Doctoraalexamen Wijsbegeerte aan de UvA met een scriptie over Heidegger,                             getiteld Angst en gelatenheid.
                            Eerstegraads onderwijsbevoegdheid filosofie
1984-1985        Studie Wijsbegeerte aan de Sorbonne I te Parijs
1985                   Maîtrise de Philosophie, mention très bien, bij Sarah Kofman op een scriptie getiteld                             L'abondance du corps, Nietzsche et le retour éternel de la tragédie.
1989-1993        Freelance vertaler van met name Franse literaire en filosofische teksten
1990-1995        Uitgever bij Editions Joany
1991                   Vertaling van Contre l'oubli van Hans Faverey
1992                   Vertaling van Le combat van Armando
1994                   Vertaling van Verdwijningen van Paul Auster
1993-1996        Eindredacteur bij Het Financieele Dagblad
1995                   Publicatie van De windsels van de sfinx, gedichten, Querido
1996-2000        Lid van de Commissie Letteren van de Amsterdamse Kunstraad
                            Lid van de commissie poëzie van het Fonds voor de Letteren
1996                   Toekenning van de C. Buddingh'-prijs 1996 voor nieuwe
                            Nederlandse poëzie.
1997                   Lid van de jury van de C. Buddingh’-prijs 1997
1998-2000        Eindredacteur en recensent bij FEM/DeWeek.
                            Voorbereiding van de roman De verminking
2000                   Recensent voor onder meer Filosofie Magazine
                            Voorzitter poëzieseminar Poetry International
                            Publicatie van Schuldsanering, gedichten, Querido 2000.
                            Consultant voor internationale website Poetry International
                            Docent Levensbeschouwelijke Vorming aan het Casparus College te Weesp.
                            Docent Nederlands aan het Sweelinck College te Amsterdam.
2001                   Nominatie voor de vijfjaarlijkse Paul Snoek-poëzieprijs met Schuldsanering
2003                   publicatie van De aantochtster, gedichten, Querido 2003.
2004                   Nominatie voor de VSB-poëzieprijs met De aantochtster
2005                   Docent Nederlands en filosofie aan het Gerrit van der Veen College
                            Publicatie van het prozafragment De lach in De revisor, jaargang 2004, nummer 5/6
                            Publicatie van het essay De urgentie van het dichten in De Volksverheffing, Atlas 2004
                            Publicatie van de gedichtenreeks Nadagen in ‘Het Liegend Konijn’, oktober 2004.
2006                   Lid van de jury van de VSB poëzieprijs 2006
                            Docent poëzie aan de Gerrit Rietveld academie
                            Publicatie van de reeks het hun intiemste bezoekselte in ‘De volksverheffing’
2007                   Voorzitter van de jury van de VSB poëzieprijs 2007
                            Publicatie van de reeks die het derwaartse aan je waagt in ‘Het liegend konijn’
                            Publicatie van Vreemdgang, gedichten, Querido 2007
                            Publicatie van De 100 beste gedichten van 2006, De Arbeiderspers 2007