Nieuws  

25 augustus 2018

Interview in Trouw

Lees verder

Lees verder

6 april 2018 om 20.00 uur in Perdu:

Twee dichters

Lees verder

28 maart 2018 wordt in Perdu gepresenteerd:

Door alle honderd harten wit te kalken

Lees verder

26 februari 2018

Mystiek voor goddelozen staat op de longlist van de Socrateswisselbeker 2018

Lees verder

Mystiek voor goddelozen: het beste boek van 2017 aldus Piet Gerbrandy in De Groene en Hans Dijkhuis in Trouw

Lees hier hun bevindingen

Mooie recensie van Mystiek voor goddelozen door Koen Vergeer

in: Ons Erfdeel

Lees verder

September 2017: Vraaggesprek met Cor Gout in Extaze

Het onbereikbare even aantikken

lees het hier

13 mei 2017, 20.00 uur

Presentatie van Mystiek voor goddelozen in België

Lees verder

20 april 2017, 20.00 uur: Intervieuw in Boekhandel van Rossum o.l.v. Joost Baars over:

Mystiek voor goddelozen

Lees verder

Presentatie 29 maart, 20.00 uur

Mystiek voor goddelozen

Een filosofische dialoog over vrijwel alles

Lees verder

31 januari 2017


Poëzieoptreden bij Boekhandel Van Rossum

Interview in de Poëziekrant

Het opene bewerkstelligen
door Koen Vergeer

Lees verder

Mystiek hedonisme. Over

De jacht op het sublieme van Piet Gerbrandy

Lees verder

Taalyoga in de poëziekrant

Koen Vergeer over
In de ogen van de god


Lees de recensie

Honderd jaar geleden barstte de geweldsmachinerie los...

Loopgraaf

Hiernaast het gedicht dat ik erover schreef

Piet Gerbrandy in De Groene

De weelde van wijdte
Over In de ogen van de god

Lees verder

Van 5 t/m 11 juli 2014

Denken over tijd

Zomer Academie Arthel
Inschrijven kan nog

Een latente meertaligheid

Opgenomen in de serie:
De lier die licht steekt in je tijd
Ook als beeldschermgedicht
17 april 2014, 20.00 uur
De presentatie van

In de ogen van de god

Lees verder

30 januari 2014
Verschenen in De Gids:

Dronken, drachtig

Lees en luister verder

16 December 2013, 16.30 uur

Kunst: Het stemmen van het onbestemde

Lezing in Academie Minerva

3 November 2013, 15.00 uur

De ziel, het zijn & het niets
Filosofische overweging in het dominicanenklooster in Huissen
Lees verder
27 oktober 2013, 10.30 uur

De Woudkapel
Bezinningsbijeenkomst over: Denken op de plaats rust
Lees verder
16 oktober 2013, 20.00 uur

Onbederf'lijk Vers

Voordrachten in boekhandel Roelants, Nijmegen, 20.00 uur
Lees verder

O haat, doornige haat
Over de poëzie van Armando

lezing, gehouden op 22 september in De nieuwe liefde
Naar de tekst

14 juli en 18 augustus
Zomeracademie Arthel:
-Denken op de plaats rust
-Het 'nieuwe' denken

Nog enkele plaatsen vrij!
Boek nu!

Zondag 14 april 2013
15.00 uur

High tea filosofie

Lees verder...

Pinksteren en zomer 2013

Zomeracademie Arthel
Cursus in Frankrijk:
Denken op de plaats rust
Lees verder...

Vrijdag 15 februari 2013

Denken op de plaats rust
op de longlist van de
Socrates Wisselbeker 2013

vrijdag 5 en zaterdag 6 april

Het nieuwe denken
vanuit Arendt en Bloch
Joke Hermsen / Henk vd Waal
Lees verder...

Woensdag 13 februari 2013

Lezing in Purmerend
Boekhandel Het Leesteken
Aanvang: 19.30 uur
Lees verder...

Filosofie Magazine november 2012

Sommige besprekingen vragen om een reactie...
Lees verder...

Nrc 12 oktober 2012

Picasso en het ik
Marjoleine de Vos, Picasso en Denken op de plaats rust
Lees verder...


Pinksteren en zomer 2013

Zomeracademie Arthel
Cursus in Frankrijk:
Denken op de plaats rust
Lees verder...

Winter 2013

Winteracademie Mht9
Cursus in Amsterdam:
Denken op de plaats rust
Lees verder...

Woensdag 31 oktober 2012

Lezing in filosofisch café Leeuwarden
Aanvang: 20.00 uur
Tresoar, Boterhoek 1
Woensdag 10 oktober 2012

'Stilistische meesterzet'
Peter Henk Steenhuis over Denken op de plaats rust.
Lees verder...

Zondag 14 oktober 2012
13.00 - 14.00 uur


Samen met Joke Hermsen te gast bij Stadsradio Breda
Lees verder...

Dinsdag 16 oktober 2012

Lezing in Filosofisch Café Groningen
Lees verder...

Nrc 14 september 2012

'Krankzinnig enthousiast'
Marjoleine de Vos over Denken op de plaats rust.
Lees verder...

De Groene 30 augustus 2012

'Een grootse prestatie!'

Robert Anker over Denken op de plaats rust.
Lees verder...

Nrc 3 augustus 2012

'Een revolutionair betoog.'
Ger Groot over Denken op de plaats rust
Lees verder...


Het Friesch Dagblad 14-07-2012

Bezin je op je eigen bestaan

Een interview met Tjerk de Reus
Lees verder...

Vrijdag 1 juni 2012

Presentatie van Denken op de plaats rust
www.spui25.nl
Lees verder...

Vrijdag 16-03-2012

Zelf worden van Henk van der Waal krijgt Ida Gerhardt poëzieprijs 2012.
Lees verder...

Donderdag 7 juni 2012

Te gast in Oba-life

luister hier

Dinsdag 19 juni 2012

Lezing:
Mystiek voor postreligieuzen
www.SPUI25.nl
 

 

 

zo leg je jezelf de hand op
en spreek je toverwoorden

zo trek je de cirkel
waarbinnen alles tot bedaren komt

zo ben je de kraai, de ransuil en de ekster

zo strem je alle uitvalswegen
en stuw je ruimte op en tijd  
tot je zachtjes overvloeit

je kunt dat zijn noemen
of geluk
of doordesemde aanwezigheid  

het is in ieder geval iets wat van buiten
komt, maar gek genoeg diep
van binnen in je brandt

iets wat je gekregen hebt
iets wat je te zijn hebt
iets wat je te geven hebt:

liefdesgemoed

 

 

 

 

 

 

 

Wie zijn we eigenlijk? Wat doen we hier? Waar stevenen we op af?’

Met deze grote vragen opent Mystiek voor goddelozen. Niet voor niets, want nu de religies geen houvast meer bieden en de wetenschap iedere levensvraag uit de weg gaat, ligt het speelveld open. Als nooit tevoren worden we daardoor uitgedaagd om op grond van onze eigen ervaring ons leven te doorgronden en vorm te geven.


Mystiek voor goddelozen ontvouwt even behoedzaam als gepassioneerd de mystieke grond van die ervaring en laat zien dat vrijheid en liefde de weg wijzen naar aardse wijsheid en kosmische koestering.

 

 

 

 

 

Henk van der Waal

is dichter en filosoof en geeft met enige regelmaat lezingen en voordrachten. Zijn bundels werden meermaals bekroond en voor verschillende prijzen genomineerd. Als vervolg op het in 2012 verschenen filosofische essay Denken op de plaats rust. Ontwerp van een filosofische levenshouding verschijnt in maart 2017 de filosofische dialoog Mystiek voor goddelozen.

 

Roersel

Als je er je vinger op legt
is het niet
of je dat nu
zacht of plots
ruw of traag

niettemin

de pijn
aan je oorsprong
laat je zijn wie je bent
is de lier
die licht steekt in je tijd

dus als je keert en spreekt
en wijst en grijpt
verdwijnt het als ooit
liefde in de dood

maar vergis je niet

juist in dat wijken
ontrolt zich het
wekken van je wezen

 
 

 

 

Denken op de plaats rust
Een vraag- en antwoordspel ter inleiding

 

Lees verder... 

__________________________________________________________________________________________________